Psychologia i Psychoonkologia

Wsparcie Psychologiczne i Psychoonkologiczne

Psychologia i Psychoonkologia to praca na styku zdrowia fizycznego i psychicznego, które na siebie wzajemnie oddziałują
Wsparcie psychologiczne i psychoonkologiczne

Psychoonkologia jest zdecydowanie młodą dziedziną nauki, wyrosłą na styku dwóch dziedzin – psychologii i onkologii. Jej podstawowe założenie to ścisły związek pomiędzy psychiką człowieka a jego kondycją fizyczną.

 

Z badań wynika, iż pozostawanie przez dłuższy czas w stanie silnego stresu, w znacznym stopniu utrudnia organizmowi proces leczenia i powrotu do zdrowia.  Dlatego tak silny nacisk powinno kłaść się na ograniczanie w swoim życiu sytuacji stresowych, niwelowanie skutków stresu, przywracanie równowagi psychicznej i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób chorujących tak, aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc proces zdrowienia.

Główne działania psychoonkologa skupiają się na trzech podstawowych obszarach: profilaktyka chorób nowotworowych, wsparcie chorych i ich bliskich oraz edukacja osób pracujących z chorymi.

 

Przez profilaktykę należy rozumieć szeroko pojętą edukację z zakresu tematyki onkologicznej, propagowanie zdrowego stylu życia, wyłączającego czynniki karcerogenne i stosowanie właściwej diety czy zachęcanie do poddawania się badaniom okresowym i przesiewowym. Działania te są ważne z punktu widzenia: zapobiegania nowym zachorowaniom i sposobu patrzenia na chorobę.

Następnym obszarem psychoonkologii jest towarzyszenie i wspieranie osób chorych oraz ich bliskich. Wsparcie może oznaczać pomoc w odnalezieniu się w sytuacji choroby, w pracy nad minimalizacją negatywnych skutków, jakie ona niesie za sobą w kontekście psychiki pacjenta, budowaniu całego systemu wsparcia, zarówno wewnętrznego – poczucie wartości, optymizm, kreatywność, poczucie humoru – jak i zewnętrznego – rodzina, bliscy, przyjaciele. Może również oznaczać edukację dotyczącą konkretnych technik zmiany postaw i myśli, sposobów redukcji stresu oraz poprawy samopoczucia, takich jak: wizualizacje, nauka oddychania lub relaksacja.

 

Praca psychoonkologa z pacjentem może mieć różną formę, mogą być to konsultacje: indywidualne lub z udziałem rodziny. Praca ta, oprócz różnorodnej formy, może obejmować dość szeroki zakres tematów, wszystko, co jest niezbędne w przejściu przez chorobę oraz w powrocie do zdrowia.

Trzecim zadaniem psychoonkologii są działania edukacyjne skierowane do: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, a także wszystkich innych osób, którzy na co dzień pracują z pacjentami, chorującymi nowotworowo i ich bliskimi . Jest niezwykle ważnym, by te osoby, poprzez zachowanie odpowiednich standardów postępowania, były w stanie wspierać pacjenta już na najwcześniejszym etapie leczenia, od samej diagnozy, która zazwyczaj jest silnie traumatycznym przeżyciem.

 

de Walden-Gałuszko K.: Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2000

Proponowane usługi

Psychoonkologia
wsparcie indywidualne chorych i ich rodzin
Psychologia
pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna po stracie (indywidualna)

Poznaj mnie

Psycholog

Renata Szczepańska

psycholog, psychoonkolog

Jestem psychologiem i psychoonkologiem a także specjalistką w zakresie interwencji kryzysowej. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie w 2004 roku, kierunek społeczna psychologia kliniczna…